Forside » Gæsteindlæg

Hvad er forskellen på en a-kasse og en fagforening?

Annonce

Mange kender ikke forskellen på a-kasser og fagforeninger og derfor opstår der ofte forvirring, når man har behov for den ene eller anden. Der er en udbredt forståelse af, at en a-kasse og en fagforening er det samme og derfor melder folk sig ofte kun ind i en af dem og kan derfor ikke modtage den rette hjælp og rådgivning, når det er nødvendigt. Grundet forvirring og en uklar forståelse af begreberne, kan du herunder læse med og blive klogere på betydning af de to begreber og lære den forskel på a-kasse og fagforening, som der er.

A-kasser

En a-kasse er en økonomisk sikring, når du rammes af ledighed eller af anden grund er ude af stand til at varetage dit arbejde for en periode. A-kassen udbetaler dagpenge. Det kan være dagpenge på barsel, sygedagpenge og den mest kendte; arbejdsløshedsdagpenge. Sidstnævnte er den mest omtalte form for dagpenge, når det nævnes i forbindelse med a-kasser. A-kasse står nemlig for en arbejdsløshedskasse. Det vil sige, at du får udbetalt penge fra a-kassen, hvis du opsiges. På den måde er du sikret økonomisk stabilitet selv i usikre tider. Uden en a-kasse vil du skulle gennem kommunens jobcenter og søge andre sociale ydelser så som kontanthjælp og ressourceforløb. Betingelserne for at kunne få udbetalt dagpenge er, at du skal have været medlem et år, være jobsøgende og jobparat.

Fagforeninger

Mens a-kassen har til formål at sikre dig økonomisk, så har fagforeningerne til formål at sikre dig juridisk. Fagforeningerne kan forhandle overenskomster og forhandle med din arbejdsgiver om eventuelle uoverensstemmelser. Det kunne være uoverensstemmelser vedrørende arbejdsforhold og løn. I Danmark har vi ingen lovgivning, som omtaler mindsteløn. I andre lande såsom Tyskland er mindstelønnen fastsat ved lovgivning og derfor skal denne ikke forhandles. I Danmark er mindsteløn fastsat ved overenskomster. Dette betyder, at det altså er forskelligt fra fagforening til fagforening hvad denne er.

Udover den juridiske bistand, så kan de ansatte i fagforeningen også rådgive dig og hjælpe dig i jobsøgningsprocesser og indberette din jobsøgningsaktiviteter til kommunen. Forskellige fagforeninger udbyder også kurser, der er med til at styrke dit CV i jobsøgningsprocessen.

Kend forskel på gule- og røde fagforeninger

Du har måske hørt begrebet gule fagforeninger? Det er med god grund, men heller ikke dette begreb er for mange bekendt. De røde fagforeninger kæmper for bedre forhold for arbejderne, og hvis uoverensstemmelser ikke kommer til enighed, så indgår de strejke. Dette har de gule fagforeninger valgt ikke at gøre, hvilket betyder at de nærmest ikke forhandler overenskomster, hvilket er det grundlæggende formål med en fagforening. Endvidere er de gule fagforeninger ikke tilknyttet en bestemt profession, som de røde er, hvilket ikke er styrkende i forhold til forhandlingsprocesser.

Forskellen kort sagt

Den store forskel ligger i at en a-kasse har et økonomisk formål, mens fagforeningerne har et juridisk formål. Det er derfor vigtigt at oprette medlemskab i både en a-kasse og en fagforening. Hvis du kun er med i en fagforening, får du ikke udbetalt dagpenge. Hvis du kun er med i en a-kasse, har du ikke mulighed for at få forhandlet overenskomster. Meld dig derfor ind i begge dele i dag.

Summary
Hvad er forskellen på en a-kasse og en fagforening?
Article Name
Hvad er forskellen på en a-kasse og en fagforening?
Description
Annonce Mange kender ikke forskellen på a-kasser og fagforeninger og derfor opstår der ofte forvirring, når man har behov for den ene eller anden. Der er en udbredt forståelse af,…
Author
Publisher Name
IT-Artikler.dk
Publisher Logo

Tags

Skrevet d. 17 nov 2019 - Ingen Kommentarer

Skrevet af IT-Artikler.dk

Webmasteren på IT-Artikler.dk har arbejdet inden for IT branchen i mange år. Siden blev oprettet som et fritidsprojekt, men blev meget hurtigt til mere end det, og tidskrævende. Jeg og teamet bag har altid interesseret os for IT, og kan godt lide at hjælpe andre.

Comments are closed.